Polityka jakości


W trosce o najwyższe standardy świadczonych przez nas usług, wdrażamy politykę jakości mającą na celu budowanie pozytywnego wizerunku i satysfakcji Klientów poprzez m.in. udoskonalanie procesów produkcyjnych i stosowanie ekologicznych rozwiązań.

Realizując usługi produkcji opakowań, mamy na względzie stałe podnoszenie zaufania i zadowolenia Klientów, dbając jednocześnie o ciągły rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników. Stele poszerzamy nasze kompetencje zawodowe i wiedzę na temat produkcji opakowań, by móc wzbogacać naszą ofertę o nowe produkty oraz innowacyjne i przyjazne środowisku techniki produkcyjne. 

Polityka jakości firmy M-box realizowany jest na wszystkich szczeblach naszej działalności. 

Politykę jakości firmy M-box realizujemy poprzez: 

  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy,
  • pełne zaangażowanie kadry kierowniczej, pracowników i współpracowników firmy w realizację ustalonych celów jakościowych,
  • efektywne gospodarowanie zasobami,
  • wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu technologii produkcji,
  • monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych
  • nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami,
  • budowanie wizerunku wiarygodnego partnera poprzez dbanie o satysfakcję Klientów,


bukiet czerwonych róż